Đồng hồ nữ bằng vàng sinh ra là dành cho ai?

ES20024B03X

Hiện nay, để đáp ứng nhu cầu của người dùng cũng như nâng cao giá trị cho sản phẩm, không ít nhà sản xuất đồng hồ đã cho vàng vào thành phần chế tác của mình. Tuy nhiên, không phải ai cũng nên và có thể sở hữu đồng hồ nữ bằng vàng cho riêng […]